Kurs instruktora fitness

kurs instruktora fitnessuKażda osoba, która ukończy kurs instruktora fitness, otrzymuje specjalną legitymację w formie papierowej i plastikowej. Papier jest po polsku, plastik po angielsku. Do tego dochodzi dwujęzyczny certyfikat. Dokumenty są uznawane w całej Unii europejskiej, dzięki czemu można legalnie i bezproblemowo podejmować pracę w innych krajach. Po ukończeniu kursu posiada się kwalifikacje do pracy w klubach fitness i na siłowniach, w centrach sportowych, centrach wypoczynku, a także z dziećmi na koloniach czy obozach sportowych. Na kurs instruktora może zapisać się każda osoba, która nie miała nigdy żadnego kontaktu z działalnością instruktorską, ale osoby, które są nauczycielami, pedagogami czy instruktorami różnych dyscyplin sportowych.

Instruktaż fitness to dla nich możliwość podniesienia kwalifikacji i odświeżenia wiedzy. Każdy absolwent kursu otrzyma świadectwa ukończenia części ogólnej kursu (przydatne przy podejmowaniu innych podobnych kursów), świadectwo odbycia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, dokumenty w języku angielskim uprawniające do pracy na ternie Unii Europejskiej oraz legitymacje instruktorską w dwóch formach: papierowej i plastikowej. Kurs na instruktora fitness podzielony jest na dwie części, praktyczną i teoretyczną.

przebieg kursu instruktora fitnessPrawo do zwolnienia z konieczności powtarzania części teoretycznej przysługuje osobom, które już ją ukończyły, ale muszą one spełniać odpowiednie warunki. Muszą to być absolwenci kursów rekreacji ruchowej bądź instruktorzy określonych dyscyplin sportowych posiadający dokumenty potwierdzające ich status. Części teoretycznej przechodzić nie muszą też licencjaci, magistrzy i osoby po studiach podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego bądź turystyki i rekreacji. Cała reszta osób musi złożyć egzamin pisemny na koniec kursu. Jest on tworzony na podstawie materiałów udostępnianych kursantowi w trakcie szkolenia. Część teoretyczno-praktyczna kursu obejmuje przekazywanie kursantowi wiedzy praktycznej podawanej w formie ćwiczeń i warsztatów przygotowujących kandydatów na instruktorów do wykonywania zawodu. Na koniec przeprowadzany jest egzamin praktyczny weryfikujący zdobytą wiedzę i kompetencje. Jego szczegóły i kwestie typu nadrabiania nieobecności omawiane są zawsze na spotkaniu na początku kursu. Na tym etapie szkolenia bardzo istotne jest też samokształcenie prowadzone pod kierownictwem wykładowcy. Samokształcenie polega na wykonywaniu pisemnie zadań zleconych przez wykładowcę i składanie ich w wyznaczonym terminie.